Aanbevelingen

“Door deze cursus heb ik geleerd hoe je de boodschap van God vanuit Zijn Woord kan verstaan en hoe je deze boodschap op een heldere, duidelijke en eenvoudige manier kan overbrengen naar je hoorders.  De inhoud van de cursus is daarnaast ook een verrijking geweest voor het persoonlijk lezen van Gods Woord.”
– een deelnemer uit 2014-2015 –

Door deze preekcursus heb ik geleerd mijn preek structuur te geven, zodat het voor mijn gehoor (en ook voor mezelf!) beter te volgen is.
– een deelnemer uit 2014-2015 –

Ik maak bij elke preek gebruik van wat ik op de cursus heb geleerd!
– een deelnemer uit 2014-2015 –

Als je behoefte hebt om je verder te bekwamen in de uitleg en verkondiging van het Woord van God is dit een mooie cursus. Het is te overzien qua dagen en voorbereiding. Het vraagt de nodige tijd van je, maar het levert je ook wat op. De inspanning is het meer dan waard. Het is mooi om onder deskundige leiding en in een broederlijke sfeer samen bezig te zijn in de overdenking van hoe de Boodschap gebracht moet worden.
– een deelnemer uit 2014-2015 –

Geweldig om als broeders uit verschillende kerkelijke windstreken elkaar te vinden in dezelfde passie voor dat ene Woord! De atmosfeer van broederschap is onvergetelijk, en was voor mij een van de meerwaarden van deze cursus.
– een deelnemer uit 2014-2015 –

“De Bijbel spreekt over de ‘dwaasheid der prediking’. Dat betekent niet dat wij dan maar dwaas met die preken moeten omgaan. Integendeel, niets vraagt een betere voorbereiding dan het boodschapper-zijn. Wie zich geroepen ziet om groepen of gemeenten in Gods Woord te leiden, dient zich hiervan serieus bewust te zijn. De cursus BVP rust je zeker toe om zowel inhoudelijk als ‘technisch’ een goede preek voor te bereiden. Van harte aanbevolen!”
– een deelnemer uit 2014-2015 –