Media

Tijdens de cursus zullen hier bestanden van studiegids, reader, en MP3-opnames worden geplaatst.

 

Om een indruk te krijgen van de cursus verwijzen we u naar de studiegids van 2014-2015.

Dit is dus een verouderde studiegids. In 2016-2017 zullen we op kleinere onderdelen aanpassingen hebben verricht, maar zal de hoofdlijn van de cursus gelijk zijn gebleven.

Via deze link kunt u de studiegids 2014-2015 online bekijken en zonodig downloaden:

Studiegids 2014-2015.