Modules

Preken over Bijbelse verhalen

Keuzemodule bij de cursus Bijbelverklarende prediking

 

De Bijbel bestaat voor de helft uit verhalen! Die zijn vaak ook het meest bekend, zowel onder christenen als onder niet-christenen. Daardoor is het best een kunst om er een goede preek over te maken. Je loopt het risico dat je een mooi verhaal doodpreekt als je er een droge beschouwing over geeft. Je loopt ook het risico dat de hoorder niets nieuws meer hoort, omdat de preek niet verder komt dan het herhalen van het verhaal. Het vraagt enige bezinning hoe je christelijk preekt over deze verhalen. En de valkuil van moralistisch of exemplarisch preken is nooit ver weg. Kortom: genoeg reden om eens aan de slag te gaan met het thema: preken over verhalende teksten.

Kernvraag is daarbij: hoe kun je preken over een verhaal uit de Bijbel? Wat leidt tot vragen als: Hoe kun je dat het beste aanpakken? Waar let je op als je zo’n verhaal exegetiseert en analyseert? Als het een verhaal uit het Oude Testament is, hoe breng je Jezus ter sprake in de preek? Hoe kun je christelijk preken over verhalen?

In een drietal bijeenkomsten gaan we met deze boeiende en uitdagende vragen aan de slag.

De eerste bijeenkomst (zaterdag 17 maart 2018) draagt een introducerend karakter. Wat is narratief preken? Hoe doe je analyse van een Bijbels verhaal? We slijpen onze instrumenten door gelijk al even te oefenen met een korte verteloefening.

Na uit de vele verhalen in de Bijbel persoonlijk een keuze te hebben gemaakt, gaan we thuis verder aan de slag om dit gedeelte te analyseren.

De tweede bijeenkomst (woensdagavond 18 april) leggen we bij elkaar wat we hebben gevonden in onze analyse van de verhalen. We wisselen dit in kleine groepen uit, en ontvangen commentaar en handreikingen van de docenten.

Verder zullen we ons bezinnen op de vraag hoe we van dit ruwe materiaal nu een preek kunnen maken, en hoe het nu een christelijke preek wordt.

Iedere deelnemer gaat met de leerervaringen verder aan de slag om een preek te schrijven over zijn gedeelte.

De derde bijeenkomst (zaterdagochtend 9 juni) wordt door een drietal deelnemers de voorbereide preek voor de groep gehouden. Op deze manier krijgen we drie verschillende manieren gepresenteerd hoe je kunt preken over een Bijbels verhaal. Met elkaar bespreken de preken, en voorzien we de sprekers van feedback, waar niet alleen zij maar wij allen van leren.

Er is praktisch gezien helaas niet voor iedereen ruimte om de geschreven preek te houden. Wie geen preek op de lesdag houdt, krijgt feedback van de kleinere groep en schriftelijk van de docenten.

Docenten:

Als hoofddocent voor deze module hebben we Kees van Dusseldorp bereid gevonden om ons in te wijden in de geheimen van het narratieve preken. Als predikant (in Schildwolde), en als docent homiletiek aan de Theologische Universiteit in Kampen (Geref. Kerken Vrijg.) heeft hij de nodige kennis en ervaring op dit onderwerp, niet in het minst ook omdat hij in 2012 gepromoveerd is op de verbinding tussen narrativiteit en homiletiek.

Ik verwijs graag naar zijn website: http://keesvandusseldorp.wordpress.com, voor een samenvatting van zijn proefschrift, en diverse preken van zijn hand.

Voor nog meer achtergrond, zie:

https://www.rd.nl/kerk-religie/preek-heeft-plek-in-levensverhaal-1.658459

https://cip.nl/43817-contact-met-god-is-de-glans-op-de-preek

Daarnaast zullen Bram van Putten (gepromoveerd op het Oude Testament, en liefhebber van verhalen; http://leesleefdeel.nl/) en Gerrit van Valen (Bijbelonderwijzer en spreker; http://www.gerritvanvalen.nl) ook onderdelen voor hun rekening nemen.

 

Data en locatie:

  • zaterdag 17 maart 2018 (ochtend en middag) Lopikerkapel
  • woensdag 18 april 2018 (avond) Kampen
  • zaterdag 9 juni 2018 (ochtend) Lopikerkapel

Kosten:

  • minimaal aantal deelnemers: 10
  • kosten voor de hele cursus (3 lesmomenten)

–   € 85,- bij 10-20 deelnemers

–   € 75,- vanaf 20 en meer

 

Doelgroep:

Studenten GPW en theologie, voorgangers en predikanten, lekenpredikers, oudsten, kerkenraadsleden, en andere geïnteresseerden.

Het is een pre om ervaring te hebben met Bijbelstudie of exegese. Enige spreekervaring zal ook van pas komen, maar is niet verplicht.

 

Meer info en opgeven: